I) Sklep internetowy firmy masperis.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.masperis.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

II) Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym www.masperis.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami netto oraz brutto).

III) Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

IV) Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez www.masperis.pl l  na stronach sklepu internetowego.

V) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia www.masperis.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

VI) Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.

VII) Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z zamówieniem.

VIII) Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. Kwota uzależniona jest od wielkości zakupów. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je  www.masperis.pl, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na www.masperis.pl.

IX) Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie www.masperis.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

X) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

 

Gwarancje i reklamacje:

I) Towary oferowane w sklepie internetowym www.masperis.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.

II) W przypadku reklamacji należy kontaktować się z  www.masperis.pl  lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został‚ podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem.

III) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

IV) W przypadku zwrotu klient odsyła towar na swój koszt do magazynu wskazanego przez www.masperis.pl

 

Formy płatności:

 

I) Forma płatności jest zdefiniowana przy każdym towarze indywidualnie.

II) Formy płatności:
• przedpłata 100% ceny przed wysyłką towaru
• częściowa przedpłata i uregulowanie reszty należności przy odbiorze
• wysyłka za pobraniem
Postanowienia końcowe:
I) Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie www.masperis.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

II) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Właścicielem sklepu jest:

Masperis Michał Marciniak

ul. Jeżynowa 7, 62-400 Piotrowice

NIP: 667-171-20-21

 

Numer konta:

ING 89 1050 1852 1000 0090 7891 6450